Vítej, Karle!

VÍTEJ, KARLE! je název knížky Ivony Březinové. Napsala ji pro dětské čtenáře ku příležitosti Karlových 700. nedožitých narozenin. Obsah knížky na tomto místě prozrazen nebude, aby potenciální čtenáři nebyli připraveni o potěšení z četby.

My jsme si z knihy společně předčítali úryvky a povídali si o raných letech života tohoto velikána.

Místo, kterého se kniha bezprostředně dotýká a místo našeho výletu, se shodují. Dělí je však několik století.

Vydali jsme se na hrad Křivoklát. Na hradě jsme se setkali se spisovatelkou Ivonou Březinovou. Povídali jsme si o psaní knih, jak kniha vzniká a co všechno předchází tomu, než my čtenáři držíme knihu v ruce a můžeme se pustit do čtení. Paní spisovatelka nám představila svou tvorbu. Děti prokázaly, že tvorba Ivony Březinové jim není cizí a že nejednu knihu již znají, takže některé díla mohly místo paní spisovatelky představit ostatním oni. Jako poslední jsme si přiblížili knihu Vítej, Karle, která je spojena s místem, kde jsme se nacházeli. Pak následovala autogramiáda. Kdo chtěl a předem si knihu objednal, mohl si ji od paní spisovatelky zakoupit. Bylo možné zakoupit si i jiné knihy z její tvorby, které s sebou přivezla. Zájemci si mohli nechat knihu či knihy podepsat – ať čerstvě zakoupenou či přivezenou z domova.

Po besedě následovala společná prohlídka hradu, na kterém byl v mládí Karel IV. nedobrovolným obyvatelem a i v pozdějších letech jej navštěvoval. Prohlédli jsme si zejména gotickou část hradu. Ukázali jsme si nádvoří, zakusili jemné mrazení při návštěvě sklepení s mučírnou, vystoupali do věže, pobyli jsme v hradní kapli a zavítali jsme i do největšího sálu na Křivoklátu. Viděli jsme dobovou výzdobu a pozdější úpravy hradních interiérů i exteriérů. Zaujaly nás krásné staré knihy i plastiky.

Hradní prostory byly velice hezké, zajímavé. Při pobytu jsme se pokoušeli si představit, jaký život byl asi na takovém středověkém hradě.

Výlet se velmi vydařil. Odvezli jsme si nejen společné prožitky z krásného hradu Křivoklát, ale i zážitek z nevšedního setkání s velmi zajímavým a inspirujícím člověkem. Toto setkání mnohým z nás budou připomínat autorsky podepsané knížky, ke kterým se jistě budeme v budoucnu vracet.

 

Děkujeme paní spisovatelce za její ochotu a vstřícnost při zařizování i organizování této akce.

24.11.2016