Vyhodnocení „online výuky“ na 1. stupni na základě dotazníku

Naše škola zavedla distanční výuku (samostudium) hned ve 2. týdnu po uzavření škol. Poté jsme začali řešit výuku online, kdy je učitel v přímém kontaktu se žáky. I to se povedlo na velikost školy celkem rychle. Byla sjednocena platforma, kterou učitelé a žáci využívají (Microsoft Teams), byla nastavena určitá pravidla a pro 2. stupeň vypracován provizorní rozvrh upřednostňující profilové předměty.

1.stupeň dostal „volnou ruku“ a bylo na zvážení pedagogů, jak často a jakým způsobem online výuku povedou. Většina si poradila velmi dobře, paní učitelky začaly kreativně natáčet vlastní výuková videa, tvořit skupiny žáků tak, aby byla výuka co nejefektivnější a ohlasy rodičů byly vesměs pozitivní. Začaly se však ozývat hlasy po navýšení online výuky. To nás vedlo k tomu, abychom si udělali průzkum a zjistili, jestli je to hlas většiny či spíše jednotlivců.

Z dotazníků vyplývá, že to byly hlasy ojedinělé a většina rodičů je s nastavenou výukou spokojena.

Vzhledem k tomu, že se škola 25. 5. otevře žákům 1. stupně, nebudeme do již nastavené výuky výrazně zasahovat. Přesto byly v některých ročnících  zavedeny hodiny angličtiny a zvýšena frekvence ze 2 dnů na 3. Větší změny se týkají tříd 5. A a 5. B.

Výsledky jsou k nahlédnutí  ve třech podobách grafického vyhodnocení – dle ročníku a dle otázek.

3. 5. 2020

04.05.2020