Výlet do Berouna

Ve čtvrtek 14. 10. jsme se my, čtvrťáci a páťáci vypravili vlakem do Berouna. Těšili jsme se po dlouhé době na malý výlet. V muzeu Českého krasu jsme shlédli výstavu s názvem Střední Čechy, kolébka národních patronů. První část výstavy byla věnována seznámení se s životem v raném středověku a se čtveřicí prvních českých světců – Ludmily, Václava, Vojtěcha a Prokopa. Ve druhé části jsme sami dotvářeli komiks o sv. Ludmile. Viděli jsme originály šperků, nožů i keramiky z Tetína, které pocházely z doby, kdy žila kněžna Ludmila. K výkladu jsme také přispěli svými znalostmi. Nakoupili jsme si drobné upomínkové předměty a nechyběl ani párek v rohlíku. Byl to vydařený výlet a nabyté vědomosti využijeme ve vlastivědě.

25.10.2021