VÝLET DO HUDLIC

Dne 28.6.2021 jsme se na závěr školního roku vydali na literárně-vlastivědnou exkurzi do Hudlic u Berouna. Jeli jsme vlakem do Berouna a potom pěšky přes kopec Děd do obce Hudlice. Trasa byla dlouhá asi 10 km a cestou jsme navštívili rozhlednu na vrchu Děd. Ač bylo velmi parné počasí, cestu jsme s mírným remcáním zvládli všichni. V Hudlicích jsme navštívili rodný dům Josefa Jungmanna. Nazpátek už se jelo po lehkém občerstvení jen busem a vlakem. Vrátili jsme se kolem třetí hodiny lehce zmoženi :). Tak zase někdy příště!!!!

29.06.2021