Výlet do parku Mirakulum

Minulý týden jsme jeli s družinou na výlet do Milovic, kde se nachází zábavně-naučný park Mirakulum. Cesta byla příjemná bez žádného zdržování. Po příjezdu jsme se občerstvili svačinkou z domova. První zastávka byla u Tajemného bludiště, pak jsme si zaskákali na velké trampolíně. Pokračovali jsme na hrad Mirakulum, který jsme prozkoumali i s jeho podzemím. Podívali jsme se za zvířátky na farmu, vyzkoušeli jsme lanové stezky v Lesním městě

a nakonec jsme se osvěžili ve Vodním světě. Odjížděli jsme plni dojmů a zážitků. Moc se nám tam líbilo!

19.06.2022