Výlet na Karlštejn

Prvním podzimním výletem jsme šli přírodě a čerstvému vzduchu vstříc. Prošli jsme se po žluté turistické značce z vlakové stanice Zadní Třebáň do města Karlštejn. Cesta zpočátku stoupala do kopců nad vesnici Hlásná Třebáň a pak jsme procházeli již jen přírodou. Polní cesta vedla kolem božích muk, odkud byl krásný výhled na okolní krajinu, která se již zbarvuje do podzimních barev. Trasa dále pokračovala přes louku, kde je příjemné posezení a kamenný kříž. K hradu Karlštejn jsme přišli od východu, poprvé se nám zjevil po pár kilometrech chůze. Hrad není předtím po cestě nikde vidět a ani by vás nenapadlo, že se tu v lese objeví. Ačkoliv by se nám to mohlo dnes zdát nelogické, je to geniální strategický tah odkoukaný z Francie. Karlštejn totiž nesloužil jako obranná pevnost ani jako symbol pýchy a moci na dobytém území, ale jako duchovní i hmotná pokladnice.

Než jsme se dostali do samotného města, čekal nás ještě sestup dolu, který byl plný adrenalinu.

Cestou žáci mohli pozorovat proměnu přírody, která právě mění své barvy. Probíhaly aktivity vztažené k přírodě kolem nás – určování stromů, jejich listů a plodů, hovořili jsme o zvířatech, které přes zimu zůstanou zde (zda budou fungovat normálně či ulehnou k zimnímu spánku) a také o těch, kteří odlétají do teplých krajin.

Dále jsme stihli hrát hry a velký prostor byl ponechán pro jejich vlastní hry a hovory.

Výlet se povedl a počasí nám báječně přálo.

 

17.10.2023