Výroba učebních pomůcek

Blíží se konec školního roku a v naší třídě mámě vesměs veškeré učivo probrané. Tento rok jsme se v ČJ začali věnovat velké kapitole  – slovní druhy. Zatím umíme jen několik. Podstatná jména, slovesa, předložky a spojky. Tyto čtyři slovní druhy dokážeme poznat, umíme k nim říci definici, vyhledávat je v textu nebo třídit dle abecedy. Tento týden jsme si k podstatným jménům vyrobili učební pomůcku – plakát, který už nyní visí u většiny žáků z 2.E v jejich dětských pokojíčcích. Na plakátu najdeme základní informace, které jsme už znali, ale i další, které se nám budou hodit do dalších let.

 

 

18.06.2021