Vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021

Vážení rodiče,

končí 1. pololetí školního roku 2020 – 2021 (tentokrát trochu netradičně). Ve čtvrtek 28. 1. dostanou výpis vysvědčení v papírové formě pouze žáci 1. a 2. ročníku. Ostatní žáci obdrží výpis v den, kdy přijdou do školy. Jejich hodnocení bude k nahlédnutí od 28. 1. v programu Bakaláři (klasifikace – pololetní klasifikace – zobrazení výpisu) a zároveň obdržíte výpis vysvědčení v PDF formě od svého třídního učitele.

V rámci organizace školního roku došlo i ke změně ve vyhlášení ředitelského volna. V situaci, kdy je většina žáků na distanční výuce, ruší ředitelka školy volno vyhlášené na dny 28. – 30. 6. 2021. Školní rok bude ukončen 30. 6. 2021.

Vzhledem k expandující soc. síti TikTok, která cílí na mladší věkovou kategorii a její chytré telefony, přikládáme leták s informacemi o této aplikaci.

Vedení školy

27.01.2021