Výuka v týdnu 12. 4. 2021 – 16. 4. 2021

Matematika: pracovní sešit do strany 23, zlomky, slovní úlohy

Český jazyk – pracovní sešit do strany 69, opakování podstatných jmen, sloves, písemná čtvrtletní práce

Vlastivěda – začátky vlády Habsburků, průmysl ČR

Přírodopis – ekosystém park

15.04.2021