Z – Určování zeměpisné polohy, poledníky, rovnoběžky – 12.11.2019

Určování zeměpisné polohy – učebnice – str.21, práce s atlasem.

Poledníky, rovnoběžky – učebnice – str. 29 – 30.

06.11.2019