Zadání práce 16. – 20. 3.

Milí žáci a rodiče,

v první příloze přikládám zadanou práci ze všech předmětů na tento týden.

Vše zvládněte s klidem.

Pevné zdraví a pevnou pracovní morálku

přeje

Markéta Drhová

 

16.03.2020