Zadání práce 2. – 6. 11. 2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 2. – 6. 11.

Třída:  7. B

 

 

Český jazyk

úterý 3.11.

Přísudek slovesný a jmenný se sponou

UČ str. 93-94

 

středa 4.11.

Přísudek slovesný a jmenný se sponou

– slovesa sponová, fázová a modální

– procvičování

 

čtvrtek 5.11.

ON-LINE TEST – VĚTNÉ ČLENY (bližší info se dozvíte na hodině v úterý)

Vedlejší věta přísudková – nová látka

UČ str. 95

 

pátek 6.11.

Vedlejší věta přísudková

– procvičování

 

D.Ú. do 8.11.

Opište do domácího sešitu cvičení v příloze (V čem se nejčastěji chybuje v diktátech), pište pozorně, neudělejte chybu! Opsané cvičení vyfoťte a odevzdejte v Teams – Zadání (pokud by se vám odevzdání nezdařilo, můžete foto poslat e-mailem). Domácí úkol bude známkován.

 

Matematika

Časový plán na tento týden najdete v příloze.

Můžete si vybrat soubor buď v pdf nebo ve wordu.

(Pozor ve wordu nemusí být původní formátování.)

V pátek mi opět pošlete svoji práci za celý týden na Teams.

Očekávejte malé testíky na probíranou látku během online hodin.

 

Anglický jazyk Oddíl 1D – opakování 1. lekce, příprava na test z celé lekce (slovní zásoba, gramatika)

Německý j. -1

Německý j. -2

Španělský j.-1

Španělský j.-2

 

NJ-Sluk. : ÚT,ČT- online výuka : časování sloves – učeb.str.19,21

Základní informace o sobě – učeb.str.20

Básen v učeb.str.11- poslech, bude od 10.11.zkoušena,s čísly 11-20

Dú : prac.sešit 12/4,5,6

Šj -Švab. 1,2- zopakovat národnosti, slovíčka 0.,1. lekce, vymyslet popis rodiny, přiřadit členům různou národnost, jak se jmenují a kolik mají let.

Přírodopis

Vyhledejte např. na internetu ekologickou havárii (např. ropné, atd.)s negativním dopadem na vodní ekosystém (popř. jiný ekologický dopad). Může se jednat o havárie starší, novější a z celého světa.

Na vybrané téma napište referát. Může být ve Wordu nebo PowerPointu, rozsah max. na A4 . Součástí referátu by měly být obrázky, konkrétní data, zdroje, apod.

Vypracovaný referát mi pošlete nejpozději do 6.11. Referát budu známkovat.

 

Dějepis Vypracovat vznik Francie – učebnice str. 34-35.
Zeměpis

Amerika – polohopis – prezentace bude k dispozici po on-line hodině

Do pátku 6.11.2020 odevzdat obrázkovou mapu  Ameriky –  v hodině si upřesníme do jaké složky

Fyzika

3.11. – Budeme se zabývat tématem: Rychlost rovnoměrného pohybu, prezentaci naleznete v příloze.

 

5.11. – Domácí práce –> Pracovní listy: Pohyb.pdf, naleznete v příloze.

 

02.11.2020