Zadání učiva od 18. ledna do 22.ledna 2021

Milí sedmáci,

zasílám učivo k prostudování na další zimní týden.

Blíží se konec ledna a nastává doba pololetního hodnocení. Vím, že to bylo náročné období, kdy jste museli pracovat z domova na distanční výuce a jen málo času jste pobývali ve škole. Doufejme, že ve druhém pololetí bude situace podstatně lepší a budeme se potkávat častěji v naší třídě.

Přeji vám pohodový týden a těším se v pátek na online hodině

Lenka Strnadová

Motto týdne:

Potřebujeme hodně statečnosti, abychom se postavili svým nepřátelům, stejně tolik ale i k tomu, abychom se postavili svým přátelům.

It takes a great deal of courage to stand up to your enemies, but a great deal more to stand up to your friends.It takes a great deal of courage to stand up to your enemies, but a great deal more to stand up to your friends. (J.K. Rowling)

It takes a great deal of courage to stand up to your enemies, but a great deal more to stand up to your friends.

It takes a great deal of courage to stand up to your enemies, but a great deal more to stand up to your fIt takes a great deal of courage to stand up to your enemies, but a great deal more to stand up to your friends.

Ke stažení

17.01.2021