Zadání učiva od 7. června – prezenční výuka

Milí sedmáci,

zasílám učivo k nastudování na první červnový týden.

Přeji hodně úspěchů při studiu

Lenka Strnadová

Motto týdne:

„Pravda, svoboda a ctnost jsou jediné tři věci, pro které je třeba milovat život.“ 

 Voltaire

06.06.2021