Zakončení projektu můj region Černošice

Krásné skupinové práce nám zdobí třídu. Jsou velmi zdařilé.

Někteří pracovali také samostatně. Učíme se domluvit a dělat kompromisy.

Také se učíme dělat věci společně. Učíme se být spolehliví a myslet si na své věci.

To vše nám poskytl tento projekt. Dozvěděli jsme se od sebe navzájem zajímavosti města Černošice, historii a něco o místní přírodě, kterou půjdeme obdivovat na jaře.

Nakonec tohoto projektu jsme se vydali na procházku, na které jsme obdivovali historické vily na vlastní oči.

Procházka byla pojatá vánočně. Zastavili jsme se tedy v Olivě na horkou čokoládu a něco dobrého na zub.

Naučili jsme se tu nespěchat, být trpěliví a viděli jsme, že na každého se dostalo. Také jsme se naučili chodit společně ve dvojicích a v jednom hloučku :-)! Děti mě tentokrát vedly a já je hlídala na konci.

Procházka se povedla, předčila mé očekávání.

Myslím, že to tak cítí i všichni zúčastnění.

Můžete se podívat, jak jsme se měli.

Děkuji za to, že umíte, když chcete, být takoví ohleduplní!

Vaše  paní učitelka

23.12.2022