Závěrečná písemná práce z matematiky

Dne 6. 6. 2019 se bude psát závěrečná písemná práce z matematiky.

Příklady budou zaměřeny na témata probíraná během celého školního roku. Konkrétně se jedná o počítání s desetinnými čísly, dělitelnost přirozených čísel, úhly, osovou souměrnost, znalosti o trojúhelníku, včetně konstrukce, povrch a objem krychle a kvádru.

28.05.2019