Změna rozvrhu učeben

Ke dni 18.11.2019 byl změněn rozvrh umístění tříd do jednotlivých učeben. Změny se týkají převážně 5.-9.ročníku. Aktuální rozvrhy naleznete v přímém přístupu do třídy Vašeho dítěte. Důvodem je zprovoznění specializovaných učeben B11, B16 a D05 pro výuku Chemie, Přírodopisu a Anglického jazyka. Děkujeme za akceptování této změny a věříme, že nové učebny pomohou ke zkvalitnění výuky.

19.11.2019