Ztráty & nálezy

Nově byly zřízeny nádoby na ztracené oblečení a boty. Jsou umístěny v budově A u vchodu do školy a v budově C pod schodištěm, v budově B je možné nalézt ztracené oblečení na podstavcích vedle hlavního vchodu do školy.

Cennosti jsou uloženy u paní hospodářky Hájkové (sídlí v prostorách ředitelny školy), klíče můžete najít tamtéž nebo v kanceláři u pana zástupce Vodičky.

19.10.2016