Akce školy 2019/2020

Přišli jsme k vám – návštěva výstavy

Na začátku školního roku měli naši žáci možnost zhlédnout jedinečnou výstavu v komunitním centru MANA. Měla název Přišli jsme k vám a věnovala se osudům černošických imigrantů. Výstavu připravila Černošická společnost letopisecká, jejíž členové nám dělali v expozici průvodce. Součástí výstavy byl i pracovní list. Děti návštěva bavila, rády se dozvěděly něco nového o svých sousedech a kamarádech.

První školní den

Upršené pondělí 2. září 2019 bylo v naší škole prvním dnem školní docházky pro 112 prvňáčků, které v novém amfiteátru u mokropeské budovy přivítala paní ředitelka spolu s panem starostou. V budově v Komenského ulici byli noví žáčci 1.C uvítáni paní zástupkyní. Ve školním roce 2019/2020 má ZŠ Černošice 918 evidovaných žáků ve 39 třídách (25 na prvním stupni, 14 na druhém stupni).   Přejeme jim všem úspěšný školní rok, rodičům pevné nervy a pedagogům hodně trpělivosti! Foto: Jan Sacher