Úspěšní rodiče do školy

Hodina s paní poslankyní Helenou Langšádlovou

V rámci projektu Úspěšní rodiče do školy navštívila naši školu paní poslankyně Helena Langšádlová. 28. a 29. května přijala pozvání žákovského parlamentu, aby žákům sedmých a osmých tříd objasnila, co obnáší práce poslance i starosty obce. Žáci se mimo jiné dozvěděli, jak funguje veřejná moc v naší republice, o co vše se stará obec i jak se mohou oni sami jednou do politiky zapojit. Děti hodinu obohatily mnoha zvídavými dotazy. Doufáme, že některé z nich beseda podnítila k zamyšlení se nad volbou své budoucí profese a případné politické kariéry.