Vědomostní soutěže ve školním roce 2019/2020

Zeměpisná olympiáda

Před Vánocemi se tradičně na naší škole píše olympiáda ze zeměpisu. Není to jen prověrka znalostí, důraz je kladen na schopnost přemýšlet, vědět, kde údaje v atlasu najít, a umět fakta spojovat. V kategorii žáků 6. tříd soutěžili všichni, nejlepšího výsledku dosáhli Michaela Pavlová a Jan Rábl ze 6.C. Druhou kategorií byly 7. třídy, kde vítěz Lucie Šnoblová ze 7.D dosáhla úspěšnosti 98% a Vojtěch Kysilka ze 7.B  96% možných bodů. I soutěžící na dalších místech měli vysokou úspěšnost a prokázali, že zeměpis patří k jejich oblíbeným předmětům. Soutěžili jen zájemci a z 25 bylo 15 úspěšných řešitelů. V kategorii…