Vánoční výtvarná dílnička

Součástí Mikulášských trhů, které se letos konaly 7.12. na Vráži, byla opět výtvarná dílnička pro děti i jejich rodiče.

Žáci 6.C nejenže vyráběli dárečky, které se prodávaly na stánku s výrobky, ale také sami vedli výtvarnou dílnu, kde pomáhali mladším dětem s výrobou dárků a přání. Atmosféra byla skvělá a mám radost, kolik krásných výrobků vzniklo. Děti ze 6.C byly vskutku profesionální a velký dík patří také dětem ze 6.A za krásný plakát a pokladničku.

Teším se, že příští rok si akci zase zopakujeme 🙂

Jitka Rychlíková, učitelka VV

09.12.2019