1. – 5.6. 2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN 
  1. – 5. 6. 2020 

Třída:  2.B 

 

 

Český jazyk 

 ČJ Uč   -str. 100 – 101, PS – str.27           

 Čítanka –  PS 4/2 2,3,28 psacím písmem  Uč. – 110 – 111      

 Každý den si něco přečti 

 

 

 

Matematika 

  V matematice libovolně pokračovat, platí stále stejné pokyny.      Pracovní listy, které najdete v emailu 

 

Anglický jazyk 

 IT´S GOT WINGS 

Seznam se s novou slovní zásobou: 

wings – křídla, beak –zobák,tail –ocas, swim-plavat, bird– pták, cute –roztomilý, panda – panda medvídek, penguin – tučňk, platypus – ptakopysk, It hasn´t got (wings) – Nemá křídla. 

Pracuj v učebnici na str.50/cv.1 – poslechni sinahrávku (2.07) a ukazuj. 

Pokračuj na st.51/2 – spojuj a říkej př. The cat hasn´t got wings…. str.51/cv.3 – doplň cybějící pímena  

Nahrávky a přepis nahrávek najdeš v Teams. 

Online hodina bude v pondělí ve 13:30 😊 

 

Prvouka 

Pracovní listy, které najdete v emailu 

Vylisuj si 5 květin 

 

Výchovy a volitelné předměty 
  • HV – shlédni kreslenou operu Rusalku od Antonína Dvořáka: 

https://www.youtube.com/watch?v=uY_xVg8LElY&fbclid=IwAR3oylPx-leC2EfBQgn_nrjLRLa3TwMeCh2UU54D6Fg4ST-yTcEVq2O5gYo 

 

Nalep květiny na tvrdý papír, pojmenuj – založ si herbář 

 

 

01.06.2020