1. týden v přípravné třídě

První týden byl ve znamení seznamování se s novými kamarády, paní učitelkou i paní asistentkou a hlavně s tím, jak to chodí ve velké škole. Kromě toho se děti dozvěděly, jak se sedí v kroužku i v lavicích, co jsou hodiny a co přestávky, jak se hlásit o slovo, jaká může být legrace v tělocvičně a co všechno můžeme dělat na školní zahradě. Od úterý jsme se již učili, protože učení je zábava. Děti umí ranní básničku, držet správně tužku, psát velké tiskací A a číslici 1, převyprávět pohádku „O veliké řepě“, poznat kdo je v řadě první, poslední i uprostřed, najít cestu v bludišti nebo vytleskat slabiky ve jménech.

Ve čtvrtek se děti seznámily se sešitem „Hláskářem“, který budeme potřebovat k trénování fonematického uvědomování podle Elkonina:

 

Jeden náš žáček třídil přes prázdniny hračky a některé se rozhodl věnovat do přípravné třídy. Dětem hračky udělaly velkou radost:

 

09.09.2023