10. týden v přípravné třídě

Tento týden jsme objevovali, jak nám pomáhají zrak, sluch, čich, hmat a chuť poznávat svět kolem nás. Naučili jsme se psát velké tiskací I, procvičili jsme číslici 3 a také obdélníky, určovali jsme poslední hlásku ve slově, vyhledávali rýmy a slova podřazená, doplňovali chybějící čísla v číselné ředě, procvičovali pozornost při hře „Nebe-země-nos“, naučili se písničku „Muzikantská rodina“ a povídali si o CITLIVOSTI k sobě i druhým.

Pomocí krokování na krokovacím pásu jsme získali představu o číselné řadě, sčítání i odčítání:

Celý týden byl ve znamení pohádky „O perníkové chaloupce“, kterou jsme si četli, shlédli jako loutkové představení, děti k ní vyráběly kulisy a nakonec ji samy zahrály jako divadelní představení:

  

11.11.2023