18.5. – 22.5. 2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   18. – 22. 5. 2020 

Třída:  2.B 

 

 

Český jazyk 

ČJ Uč   -str. 94 cv.15 samostatně, str. 96,97 – ústně společně online, PS – str.23/11 samostatně, 24/1,2  – společně online   

Procvičujeme tvrdé a měkké souhlásky  str. 38/c,d doplnit         

Čítanka –  PS 3/2 – 21 psacím písmem  Uč. – 100 – 101 společně online     Každý den si něco přečti 

 

Matematika 

V matematice libovolně pokračovat, platí stále stejné pokyny.    

 Pracovní listy, které najdete v emailu 

 

Anglický jazyk 

The alphabet – Abeceda 

Pracuj v učebnici na str. 46/cv.1 – poslechni si říkanku a opakuj.  Řekni,  jaká slovíčka v říkance slyšíš. 

Pokračuj na stejné straně cvičením č. 2. – přečti abecedu. 

Zazpívej si písničku na tomto odkazu: 

 https://www.youtube.com/watch?v=JztA7jArqiM 

Nahrávky najdeš v Teams. 

 

Prvouka 

Učebnice str. 62-63, PS – str.36/8 samostatněstr.37 společně online. 

Podívej se na video Jaro v lese 

https://www.youtube.com/watch?v=ksdVrwCILuo 

 

 

 

Výchovy a volitelné předměty 
  • HV – poznej hudební nástroje: 

https://www.youtube.com/watch?v=njVZ9bdmUT4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3mCf81llqoS6ISwYFPuvDmK3aeNpax51y3BYFzNwmpHxkAl9UY-OtbTDM 

 

Maluj, běhej, skákej, skládej a pozoruj přírodu i věci okolo sebe 

 

 

Další informace: 

 

Užijte si pěkné jarní dny, za týden opět začínáme 😃 

 

 

18.05.2020