2. C Učivo 15. 3. – 19. 3. 2021

2.C

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   15.3. – 19.3. 2021 

Třída: 2.C 

 

 

Český jazyk 

Připravte si  papír nebo sešit a pero. 

Po: Vyprávění – jarní prázdniny 

       Učebnice str, 81/14, P.S. str. – 14/( Popis – domácí mazlíček) 

Út:  Učebnice str. 81/15 – diktát  Čítanka str. 104, 105 

       Písanka str. 35 

Stř:  Učebnice str. 82  P.S. str. 14/7,8 

Čt:   Učebnice str. 83/4, Písanka str. 36 

Pá:   Kniha – Děti z Bullerbynu,    

        Písanka str. 37 

         

 

Matematika 

Připravte si papír bez linek, pravítko, tužku. 

Út: Násobení 3 – úvod, sčítání a odčítání do 100 

       Rýsování – přímky, úsečky, měření úseček s přesností na cm 

Stř: Procvičování násobení 2 a 3 

      Učebnice str. 35/3,4  str. 36/1,2   

Čt:  Rýsování úseček,  

       Učebnice str. 36/4    str. 37/1,3,4   str. 38/1 

Pá:  Učebnice str. 39/2,3,4  Rýsování přímek a úseček 

 

 

Anglický jazyk 

Online výuka:  úterý 

10:30 – 11:00   AJ 1.C skupina 1 

11:10 – 11:40  AJ 1.C skupina 2 

Během výuky: sdílejte svou masku, pokud jste si ji vytvořiliuděláme učebnice 37pracovní sešit 32 

Volitelné online zdroje: Smyslová píseňHead, Shoulders, Knees, and Toes songDo you like…? songČásti obličeje hra 

Prvouka 

Bezpečnostní pravidla cyklistiky, vybavení kola 

Učebnice str. 50 

P.S. str. 32/1 

 

 

13.03.2021