2. C Učivo 7. 6. – 11. 6. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   7. 6. – 11. 6. 2021 

Třída:  2. C 

 

 

Český jazyk 

Opakování: měkké a tvrdé souhlásky, řazení slov podle abecedy, hledání synonym a slov protikladných ( antonym), vyhledávání podstatných jmen, sloves v textu, poznávání druhů vět, psaní vlastních jmen,  

Učebnice str. 111/16   str. 112/1,2   str. 113/3,4 

P. S. – str. 31/4,5,6    str. 32/7,8 

Písanka  str. 20, 21 

Čítanka ( červená)  str. 118,119 

 

Matematika 

Opakování násobení a dělení 2, 3, 4, 5 

Učebnice  str. 47/2, 3     48/ 1,2,3     50/1, 2     51/7      52/1, 2, 3 

 

Anglický jazyk 

 

Letní oblečení: učebnice 54, 57 a pracovní sešit 46, 47 

 

 

Prvouka 

 

P. S. – str. 36,37 

 

 

 

06.06.2021