2. týden v přípravné třídě

Tento týden jsme se naučili velké tiskací písmeno B, svislé rovné čáry, zapisování slabik pomocí obloučků, zopakovali jsme si základní tvary, počítali strany a rohy (vrcholy), poznávali hmatem různé předměty, četli si: „Proč chodíme do školy?“, malovali rodinu a v pátek jsme se zapojili do projektu „Ukliď Česko“.

V pondělí děti zkoumaly pomocí lupy samičku roháče, můry a ptačí hnízda:

   

Děti si na zahradě postavily hmyzí hotel:

Při hře „Most přes řeku“ si děti vyzkoušely vzájemnou spolupráci, domlouvání se a pomoc druhým:

    

17.09.2023