Plán učiva na týden 8. – 12. června

PLÁN UČIVA NA TÝDEN   8. – 12. 6. 2020 

Třída:  5.E 

 

 

Český jazyk 

1) učebnice – prostudovat modré rámečky str.119-126 

2) pracovní sešit- všichni str. 44/1,2,3, str.45/1,4, str.46/1,2,4, str.47/1-4 

3) dobrovolné – zbylá cvičení ze stran 44-47 

 4)  Pracovní list Přísloví – dobrovolné  

 

Matematika 

1) prac.sešit – všichni str56/1-7,str.57/1,2,4,5, str.58/1,2,4,6,7,8, 58/2,4 

2) pracSešit – dobrovolné – 57/3, str.58/3,9, str.59/3,5, str.60/1 

 

MIND – Cermat  2020 –5I – propočítávání příkladů  –  

 on-line výuka 

 

 

Anglický jazyk 

1) zopakovat si Present Simple – klad, zápor, otázka 

2) PS: str. 40–41 Progress Check 

 

 

 

Přírodověda 

1) učebnice 76-77 přečíst 

2) zápis do sešitu – modrý rámeček 

3) dobrovolné – prezentace 

https://slideplayer.cz/slide/3199702/#.XsTIUFPncmY.email 

 

Vlastivěda 

1) kapitola 14- učebnice str.  43-45, přečíst 

2) zápis do sešitu – samostatně 

3) videa- dobrovolné 

https://www.youtube.com/watch?v=6LWRYnT9XEg&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=100 

https://www.youtube.com/watch?v=9cJ1BVHlhDs&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=101 

https://www.youtube.com/watch?v=DMI35Az8kic&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=102 

 

 

PRISLOVI.peac.list

07.06.2020