Ukliďme Česko

Ukliďme Česko

V pátek 18. září v naší škole proběhla akce Ukliďme Česko.

Prošli jsme trasu směrem na vyhlídku na Višňovce Orientovali

jsme se podle fáborků, které nám připravili třeťáci. Po cestě

jsme se snažili najít a sebrat do plastového pytle, co nejvíce odpadků.

Na Višňovce jsme se nasvačili, zahráli si s míčem a někdo si postavil i domečky pro skřítky.

Všichni jsme měli dobrý pocit z čistého lesa a radost z pěkně prožitého dopoledne.

23.09.2020