3.C Učivo 13. 12. – 17. 12. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   13.12. -17. 12. 2021 

Třída:  3. C 

 

 

Český jazyk 

 

Učebnice   str. 41, 42, 43 

P. S.    30, 31 

Čítanka   str. 73 – 77 

 

Matematika 

 

Učebnice   str. 41/10,    str. 42, 43 

P. S.  31, 32., 33 

 

 

Anglický jazyk 

Úterý: pracovní sešit str. 25; učebnice str. 25 

Středa: pracovní sešit str. 26; učebnice str. 26 

Čtvrtek: pracovní sešit str. 27; učebnice str. 27 

Prvouka 

Učebnice  str. 22 

P. S. – str. 24, 25 

 

 

 

 

Další informace: 

 

 

 

 

11.12.2021