3. C Učivo 25. 4. – 29. 4. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   Učivo 25. 4. – 29. 4. 2022 
Třída:  3. C 

 

 

Český jazyk  Procvičujeme vyjmenovaná a příbuzná slova po B, L, M, P, S, V, Z, zvláště s předponou vy 

Učíme se 7 pádových otázek, skloňujeme  slova 

 ( např. slovo stůl, komár, … ) 

P. S. str. 14/1, 2, 3, 4 str. 15/1, 2, 3, 4 str. 16/1, 2 

Čítanka str. 150 –154 

Písanka str. 18, 19 

 

Matematika  P. S. str. 20 

Minutovky – tři další stránky 

Procvičování písemného sčítání, odčítání a násobení, násobení a dělení 

Rýsování kružnic 

 

Anglický jazyk   

Úterý: Komiks lekce 10: čtení, poslech, divadlo (učebnice str 51); mluvící hry (kladení a odpovídání na otázky); opakování písmen a dnů v týdnu 

Středa: Lekce 11: učebnice str 52 a pracovní sešit str 52: 1 

Čtvrtek: Is there…? Yes, there is. x No, there isn’t. / a pracovní sešit str 52: 2 

Prvouka  Prezentace – práce dětí – volně žijící zvíře 

Základní skupiny živočichů – bezobratlí, obratlovci 

Ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci P. S. str. 45, str. 46 

 

 

 

 

 

Další informace:  25. 4. plavání 

26. 4. – mobilní planetárium ve škole – pořad Dinosauři ( 100 Kč vstupné)  

 

 

 

24.04.2022