3. C učivo 6. 9. – 10. 9. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   6. 9. – 10. 9. 2021 

Třída:  3.C 

 

 

Český jazyk 

Učebnice str. 4/1, 2, 3, 4      str. 5/5, 6, 7, 8   str. 6/1 

P. S.  str. 2,    str. 3 

Čítanka   str. 11, 12, 13, 14 

 

 

Matematika 

Opakování sčítání a odčítání do 100 

Učebnice   str. 5/1, 2, 3, 4      str. 6/1, 2, 3, 4, 5 

P.S.   str. 4, 5, 7 

 

 

Anglický jazyk 

Úterý: Opakování: fráze z minulého roku (o mně: I’m + jméno. I’m ____ years old. I like ____. I don’t like ____. My favourite…..) Otázky a odpovědi: Is it…? It’s ….   

Středa: OpakováníBarvy a čísla (také psaní), zvířata; podstatná jména a přídavná jména před podstatnými jmény – např. (two green crocodiles).  

Čtvrtek: OpakováníČásti obličeje; oblečení; I’ve got … 

 

 

 

 

Prvouka 

Učebnice   str. 4, 5, 6 

P.S.     str. 4, 5 

 

 

 

05.09.2021