3.E: Miniatlas vyjmenovaných druhů organismů

Žáci 3.E se se svou paní učitelkou M.Václavkovou pustili do tvorby netradičního atlasu s názvem Náš miniatlas vyjmenovaných druhů organismů. Jak jiného? V čem je netradiční? Kritériem pro zařazení do jejich atlasu totiž není vyspělost organismu, ekosystém, v němž žije, ani příslušnost do konkrétní kategorie biologického systému, nýbrž psaná podoba jeho českého názvu. Tento atlas obsahuje 5O organismů. Je věnován těm organismům, v jejichž českém názvu se píše po obojetné souhlásce y či ý. Proč? Zabýváme se vyjmenovanými slovy, a tak jsme je propojili s přírodou. Součástí atlasu jsou také přehledy, v nichž jsou organismy seřazeny podle biologických i mluvnických hledisek. Všichni si na práci dali záležet. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého a vytvořili si poutavou i poučnou třídní publikaci.

Celý atlas si můžete stáhnout v elektronické podobě zde.

Martina Václavková

30.01.2016