3.E,D: Masopustní tradice v Čechově stodole

Ve středu 27.1. se třeťáci (E,D) vydali do Bukové u Příbrami do Čechovy stodoly, kde je čekala výstava a dílnička s motivem masopustního období. Kromě již nám známého útulného prostředí nás tentokrát přivítal řezník Krkovička, který nás provedl výstavou s masopustní tematikou. Přiblížili jsme si toto období z hlediska času, náplně lidské práce, tradic, zábavy i chodu přírody. Již víme, že masopust je čas od Tří králů do Popeleční středy, Krkovička nám ukázal a vysvětlil masopustní zvyky, průvod, masky a jejich význam i funkci, provedl nás zabijačkou a dokonce nás i zkoušel. Předvedli jsme znalost koření a to, jak si pamatujeme, co nám o masopustu vyprávěl. Kdo znal, obdržel sladkou odměnu.V dílničce jsme si pak vyrobili masopustní masku na obličej. Opět jsme se dozvěděli nejednu zajímavost. Výlet se vydařil a moc se nám líbil.

Martina Václavková

30.01.2016