Učivo 6.- 13. listopadu

Milí  čtvrťáci, další týden on-line školy je za námi. Naučili jsme se novinku, pracujeme nejen v Teams ale již také v prostředí Forms.

Mám z vás, z nás radost. Sice občas někomu zlobí technika, ale i tak zvládáme se ctí.

Těší mne, že mnozí z Vás se účastní i dobrovolných kvízů a mnozí velmi úspěšně.

Je tu další týden.

Tak pojďme na to.

Společně to zvládneme.

 

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   9.11.-13.11. 

Třída: 4.E 

 

 

Český jazyk 
 • Aktivní účast v on-line hodinách 
 • Odevzdání procvičování psaných během on-line hodin 
 • Odevzdání dopisu pro Bárta – reakce na pracovní list – Bártův dopis Leontýnce a Leošovi 
 • Pracovní sešit str 23 a 24 

 

Matematika 

MIND- aktivní účast na on-line hodinách 

          – prezentace a pracovní listy budou k dispozici vždy v Teams po  

             ukončení hodiny – složka- Soubory – Výukové materiály 

Domácí úkol najdete- Soubory– Domácí úkoly– složka z aktuálním datem- zde, prosím, i domácí úkol odevzdat- nahrát. Děkuji. 

 

NEMIND  

 • Aktivní účast v hodinách 
 • Odevzdání krátkých procvičování psaných během on-line hodin  
 • Početník – všichni–   2 sloupečky str 14, dobrovolně třetí   
 • Pracovní sešit – všichni str18/ 1,3,4  str 19/ 5 
 • Procvičování násobení a dělení – zejména někteří mají ještě značně pomalé 

  

Anglický jazyk 

 Clil on-line 

 

Přírodověda 
 • Aktivní účast na on-line hodině 
 • Živočichové  a rostliny v lese – prostudovat v učebnici, naučit stromy a živočichy poznat
 • Úkol – pozoruj při procházce změny v přírodě na podzim 

 

Vlastivěda 
 • Aktivní účast při on line hodině 
 • Odevzdání testu – budeme psát – přemyslovská knížata – ve středu ke konci hodiny čj (aby se to v pátek nepletlo) 
 • Učebnice – český stát za vlády Lucemburků – úvod Jan Lucemburský, Eliška Přemyslovna, mládí Karla IV. 

 

Výchovy a volitelné předměty 

Hudební výchova – zahraj si hru na tělo 

https://www.youtube.com/watch?v=D1o_Xnx6_e8 

 

 a vv 

Tvoření z listů a přírodních materiálů – fotografivašich výtvorů mi můžete poslat mejlem 

 

 

Další informace: 

Dobrovolné – MIX procvičování – je v hlavním týmu 4.E, obecné – odkaz na Forms

 

Setkání  on-line – rodiče- dobrovolné- pondělí 9.11. 18h- hlavní tým 4.E, přes účty dětí 

 

 

 

08.11.2020