PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD  

1.3.- 5.3.2021 

Třída:  1.C 

 

Český jazyk 

Slabikář   84 – 88 

Písanka    12 – 17 

 

 

Matematika 

Pracovní sešit   47,48 

Minutovky        21,22 

 

 

Anglický jazyk 

Online výuka:  úterý 

8:45 – 9:15   AJ 1.C holky 

9:25 – 9:55 AJ 1.C kluci 

Během výuky: uděláme učebnice 42pracovní sešit 38 

Po vyučování: pracovní sešit 37 

Prvouka 

 

Pracovní sešit 45,46 

 

 

 

 

Další informace: 

 

On – line výuka : 

8.00 – 9.40  h         1. skupina 

10.00 – 11.40   h    2. skupina 

 

 

01.03.2021