Plán učiva na týden od 29. 9. – 1. 10. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   29. 9. – 1. 10. 2021 

 

Český jazyk 
 • Opakuj si vyjmenovaná slova 
 • Pravopisná cvičení 
 • Význam slov 
 • Každý den si přečti několik stránek z knihy 

 

 

 

Matematika 
 • Opakuj si násobilku 
 • Písemné sčítání, písemné odčítání 
 • Počítání se závorkami 
 • Slovní úlohy 

 

 

 

 

Anglický jazyk 
 1. Skupina 
 • U1 – Sports time – nová slovní zásoba 
 • Uč. 6 – 7 
 • PS 6 – 7 
 • Pracovní list k pohádce The ugly duckling (práce ve skupině) 

       2. skupina 

Hudební nástroje a sloveso can : učeb. 6-7, PS 4/6-byl dú, nově ve škole  4/7, strany 5,7 a dú do 5.10. – PS strana 6 

 

 

Přírodověda 
 • Živá příroda 
 • Houby 
 • Dělení hub 
 • Práce s atlasy 
 • Přírodověda bude ve středu 29.9.

 

 

 

Vlastivěda 
 • Lidé a čas 
 • Pravěk 
 • Starší a mladší doba kamenná 
 • Doba bronzová, doba železná 
 • Den v pravěku 

 

 

 

 

24.09.2021