Učivo na týden od 1.11.- 5.11.

 

Pondělí: ČJ mluvnice: Seznamujeme v Osnovou vypravování, trénujeme přímou řeč.

Matematika: Připomínáme si rodinu Klosových a opakujeme sčítání pod sebou

Prvouka: Opakujeme řemesla a výrobu dnes, začínáme s novou látkou Měření a vážení

ČJ literatura: Třídnická hodina v duchu dušiček na téma škola a bezpečné Klima ve třídě. Takové lucerničky nám tam svítily.

Listopad

Úterý: Angličtina: Clill

PČ: Clill

Matika: Geometrie – rovnoběžky, různoběžky, průsečíky přímek, sestrojíme trojúhelník a budeme měřit

ČJ mluvnice: Budeme psát vlastní osnovu a podle ní s pomocí maňásků vytvoříme vlastní krátké vyprávění. Postavy budou používat přímou řeč.

Budeme psát do sešitu vlastní vypravování, které bude obsahovat přímou řeč. Následně budeme opakovat na čtvrteční test.

Středa: TV: míčové a pohybové hry, přijde k nám Bob a budeme losovat, kam se odplazí příště 🙂

ČJ mluvnice: pokračování práce s textem a vytvořit osnovu, najít přímou řeč. Následně budeme opakovat na čtvrteční test

Prvouka: měření a vážení v praxi a jak se měřilo dříve. Práce v pracovním sešitu.

Matematika: Indické násobení

Angličtina: Clill

Čtvrtek: ČJ mluvnice – opakovací test na probranou a zopakovanou látku

Matematika: hravé násobení, tematické hry, početník

Angličtina: Clill

Čj literatura: čtení s porozuměním Ve světě Moudrosti Bajky

Prvouka: Jednotky délky a hmotnosti v číslech. Přepíšeme si společný recept, který si žáci o víkendu mohou samostatně pod dozorem upéct!

V pondělí 8.11. si uděláme společnou degustaci po bruslení.

Pátek: ČJ mluvnice: Zakončíme téma Osnova, vyprávění a přímá řeč. Žáci budou mít ve skupinkách připravit pro ostatní krátké vyprávění s divadelními prvky.

TV: Pohybové hry

Matematika: Algebrogramy a hra s čísly a písmeny, zhodnocení celého týdne, co nám šlo a co nám nešlo

ČJ: ČJ literatura děti dokončí své prezentace přečtené knihy za říjen a budeme si užívat čtení dětí z Bullerbynu.

 

 

 

 

01.11.2021