Plán učiva na týden od 31. 1. – 3. 2. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   31. 1. – 3. 2. 2022 

Třída:  4. A 

 

 

Český jazyk 
 • Podstatná jména rodu středního – opakování 
 • Osvojení vzorů rodu ženského – žena, růže, píseň, kost 
 • Seznámení se se vzory rodu mužského  
 • Čtení knihy na pokračování 

 

 

 

Matematika 
 • Čísla větší než 10 000 
 • Pamětné sčítání, odčítání – uč. str. 13 
 • Písemné sčítání – uč. str. 15 
 • Písemné odčítání – uč. str. 16

 

 

 

Anglický jazyk 
 1. Skupina 
 • Lekce 6 – shrnutí 
 • Básnička ze str. 31 – zpaměti 
 • Opakování lekcí 4 – 6 
 • Prezentace projektu My f 

2.skupina : út : shrnutí látky 6.lekce, zkoušení básničky z PS str.31, 

učeb. a PS str.32     st : test ze 6.lekce, opakování látky ze 4.-6.lekce -učeb. a PS str.32 a 33 

 

Přírodověda 
 • Neživá příroda 
 • Vlastnosti látek – uč. str. 34, 35 

 

 

 

Vlastivěda 
 • První Habsburkové na českém trůně – opakování 
 • Přehled nejstarších českých dějin 

 

 

 

 

Další informace: 

 

V pondělí 31. 1. 2022 ukončeno vyučování v 11:40 – po rozdání výpisu vysvědčení.  

V pátek 4. 1. jsou pololetní prázdniny a následuje týden jarních prázdnin. 

 

 

 

30.01.2022