5. C učivo 16. – 20. 3. 2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 16. 3 – 20. 3. 2020 (3. – 5. roč.)

Třída:

5.C

 

Český jazyk

Zopakovat, shrnout přídavná jména

uč. str. 79/6 – do školního sešitu,

79/8 – seš. Diktáty ( rodiče či sourozenec nadiktovat J )

slovesa – zopakovat – ústně uč. str. 81 – 82 ( modré tabulky )

P.S. II.díl  8/12

Čti si vlastní knihu

Matematika a informatika

P.S. II.díl str. 12  celá, str. 14/1, 2, 3, 5, 7

Pro rychlíky ( kdo stihne ) P.S str. 13

 

 

Anglický jazyk

17.3: Opakování: Říká čas: What time is it? It’s …, on + day, at + time, přítomnost (učebnice 42)

Novinka:učebnice 43: 3a, 3b, 3c, 4b, 5a (tabulka na stránce 69 pracovni sešit, obrázek 4.3, 4.4), Multi-rom (na poslední stránce p.sešitu):

* click Grammar → unit 4 → 2.present simple (affirmative)

* click Grammar → unit 4 → 3.present simple (negative)

18.3 Opakování: přítomnost (pos/neg) Novinka:pracovni sešit 35 # 3 (příklady předložek na stránce učebnice 42), # 4, # 5 1

9.3 Opakování:přítomnost (pos/neg) a čas: Typický den: I get up at 7:00, atd Novinka: volný čas – učebnice 44 # 1 (číst nahlas), 2 (čtení), 3a, 3b, 3cp.sešit 36 # 1, 2, 3

Quizlet: https://quizlet.com/zkc_kr/folders/fifth-grade-pr-book-1?x=1xqt&i=2iatqy

 

Přírodověda

Člověk – společné znaky, lidské tělo, chráníme svoje tělo – uč. str. 53 – 55 číst

 

Vlastivěda

Kap. 10. číst

Bude test z kap. 8. – 10. ( elektronicky? J )

 

 

IVT

Vyzkoušej program Malování, nakresli 3 obrázky a ulož si je na flash

 

 

Další informace:

 

 

 

 

16.03.2020