Mise Vyšehrad

 

Pan průvodce seznámil děti v prostorách Starého purkrabství s pravidly programu Mise Vyšehrad. Cílem akce bylo najít všechna erbovní znamení a zasadit je do velkého erbu. Průvodce rozdělil děti do týmů a každý tým dostal tunely jiné barvy, jež mohl užít v různých módech – mód bojovníka, mód náramku, mód čelenky, mód mlčenlivosti, mód neviditelnosti. V posledním z módů jsme opouštěli hlavní sál a děti byly poslepu odvedeny do temných prostor, kde bylo tolik stolů s indiciemi, kolik bylo týmů. Každý z týmů měl najít mapu a zaznamenat do ní to, co mají najít z různých nápověd, všechny se týkaly osob z historie, které se vztahovaly k Vyšehradu. Další fází bylo nalezení tajemného kufříku s oním artefaktem. Všechny kufříky byly prázdné až na jeden s artefaktem krále Vratislava, na tomto bylo dětem vysvětleno, jak funguje archeologie a že kromě Vratislava ostatní osoby nebyly historicky doloženy (Přemysl, Libuše, …)

Poté jsme se proběhli za dopravním prostředkem pana průvodce – koloběžkou, na kterou nikdo, opravdu nikdo, neměl dovoleno sáhnout. Prohlédli jsme si basiliku svatého Petra a Pavla, děti složily hold Vratislavovi I. a prozradily mu svá přání za skupinu – např. čistší životní prostředí v ČR, mír, žádnou válku, štěstí a spokojenost, apod.

Nato jsme se přesunuli za Slavín, kde nám bylo řečeno, jak došlo k tomu, že tu stojí, a s pracovními listy byly děti vypuštěny do prostoru hřbitova. Seznámily se s některými zajímavostmi ze života slavných a představily je ostatním.

Doslova úprkem jsme se za koloběžkou vydali k Cihelné bráně, kde jsme natrénovali chování vítězů dobyvších v minulosti hrad. Moc se nabyté hodilo při překonávání strachu při průchodu temnými zákoutími hradeb do sálu Gorlice. V něm jsme našli poslední erbovní znamení a vrátili se k purkrabství na závěr programu, zhodnocení a rozloučení.

 

 

Ke stažení

10.06.2022