PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   12.-16.září 

Třída:  4.A

 

 

Český jazyk 
 • Opakování učiva třetího ročníku 
 • Orientace a práce s texty 
 • Rozvoj čtenářských dovedností 
 • První diktát – do ETK jen dobré známky
Matematika 
 • Opakování učiva třetího ročníku 
 • Procvičování již probraných matematických operací 
 • První testík – písemné sčítání, odčítání – do ETK jen dobré známky
Anglický jazyk   

 • Učebnice, PS str. 5 a 6 
 • Hudební nástroje, sporty, sloveso umět a moci (can)
Přírodověda 
 • Úvodní hodina, seznámení s učivem přírodovědy čtvrtého ročníku 
 • Živá a neživá příroda – třídění 
Vlastivěda 
 • Pojem čas v historii – opakování – před naším letopočtem, našeho letopočtu, století, tisíciletí

 

Další informace: 

Ve středu 14.9. proběhne v rámci výuky akce na atletickém oválu, tzv. OLYMPIJSKÝ BĚH. Žáci poběží dvě kolečka na atletickém ovále (tedy 500 m). Akce se bude konat pouze za příznivého počasí.

 

V pátek 16.9. se naše třída zapojí do akce UKLIĎME ČESKO, UKLIĎME ČERNOŠICE. Celé dopoledne pobyt venku. S sebou oblečení vhodné do terénu včetně pláštěnky, pevná obuv, svačina pití, vhodné i rukavice (pracovní) – igelitové rukavice žáci dostanou. Ukončení 12.35. Tento den se neučíme. 

11.09.2022