PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   6.-10.2.2023 

Třída:  3.C 

 

 

Český jazyk 

Procvičujeme slovní druhy – zájmena, číslovky, slovesa 

Uč. 60-62 

PS 8,9 

Pís. 2.díl 4,5 

Hravá 25 

Matematika 

Opakujeme násobilku, sčítáme a odčítáme do 1000 

Čtyřlístek 18-20 

PS Hejný 12,13 

Uč. 60-61,64 

Anglický jazyk 

 

 

 

 

Prvouka 

Uč.27,28 

PS do 32 

Referát na volné téma – ti, kdo neměli 

 

 

Další informace: 

 

 

 

 

31.01.2023