Zookoutek Malá Chuchle

V úterý 4.4. jsme se vypravili do Zookoutku v Malé Chuchli. Objednali jsme si zde  Ekovýchovný program – Lesní zvěř.

Žáci se na chvíli stali ošetřovateli zvířat a v doprovodu lesníka si zkusili nakrmit divočáky, jeleny, daňky a muflony. Komentovaná prohlídka zookoutku byla zakončena pracovním listem a poznávačkou kožešin a paroží. Děti si tak mohly zábavnou formou ověřit, kolik nových informací si zapamatovaly.

Exkurze se nám líbila a moc jsme si užili krmení vybraných druhů zvěře.

10.04.2023