7.12.

M – uč. str. 33 – procvičování zaokrouhlování

ČJ – uč. 37/2,3   PS – 31/3,4,5   písanka str. 2

07.12.2016