8. – 12. 6. 2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN   8. – 12. 6. 2020 

Třída:   

2.B 

 

Český jazyk 

ČJ Uč   -str. 110 – 113, PS – str. 34,35   

Tvrdé a měkké slabiky str. 37/ 3a, str. 38/ 3b          

 Čítanka –  PS 4/2 4,5,29,30 psacím písmem  Uč. – 112 – 113       

 Každý den si něco přečti 

 

Matematika 

V matematice libovolně pokračovat, platí stále stejné pokyny.     

 Pracovní listy, které najdete v emailu 

Anglický jazyk 

A MALE OR A FEMALE 

Pracuj v učebnici na str.52/cv.1 – poslechni si nahrávku a ukazuj na obrázku. 

 Pokračuj na str.53 /cv.3,4 a 5. a vypracuj tato cvičení. 

Opakuj si názvy zvířat z minulé lekce. Procvičuj části těla zvířat na této adrese: 

https://fred.fraus.cz/qf/cs/ramjet/knihovna/0cddb986623e7ad 

https://fred.fraus.cz/qf/cs/ramjet/knihovna/b6a4c8e21e1dc44 

Nahrávky najdeš v Teams. 

 

Prvouka 

Učebnice str. 64 – 67 

PS str. 38, 39 mimo cv.14, str. 40 

 

Výchovy a volitelné předměty 

 

 

Další informace: 

Pěkný týden vám přeje nyní už Gabriela Kocian 😀 

 

 

08.06.2020