Adaptační kurz 8.C

Třída 8.C zahájila první školní den stejně jako ostatní žáci, ale hned po odchodu ze školy odjela na adaptační kurz. Autobusem přes Sušici jsme dojeli na Filipovu Huť na Šumavě, kde jsme měli pronajatu chatu organizace Woodcraft FRAM. Seznámili jsme se s pravidly, která budou platit a při různých aktivitách i hrách se dozvídali více jak o spolužácích, tak i třídním učiteli nebo nové paní asistentce. Na chatu jsme si přivezli jídlo na čtyři dny a soutěžili, kdo uvaří  nejlépe. Protože nám přálo počasí, vyrazili jsme na výlet z Kvildy k prameni Vltavy, povídali si o zničeném lese po kůrovcové kalamitě a pohodlně došli zpět na chatu. Další den jsme jeli na Antýgl, prohlédli si geopark a technickou památku Vchynicko-Tetovský kanál a dále pokračovali podél peřejí řeky Vydra. Nejlepší zábava byl výstup na obrovský balvan, každý úspěšný pokus byl oceněn pochvalným křikem. Na Čeňkově pile nás překvapil dav, který čekal na autobus, ale nakonec jsme se do autobusu nacpali a dojeli zpět na naši chatu. Večer nás čekal táborák, opekli jsme buřty a zazpívali při kytaře. Poslední, čtvrtý den nás čekal velký úklid chaty a pak cesta do Prahy. Adaptační kurz se líbil, většinu programu se podařilo splnit a většina dětí se již těší na další akci.

11.09.2022