Akční Vyšehrad

Podzimní sychravé počasí náš neodradilo a zamířili jsme společně na Vyšehrad, kde jsme procházeli nejen tamějším komplexem, ale i pověstmi, legendami a staletími až do současna. Ve druhé části programu žáci ve skupinkách podle mapiček plnili zadané úkoly – a opravdu to byl akční Vyšehrad, dokonce došlo i na běh. Po náročném dopoledni jsme síly opět načerpali ve vyhřáté cukrárně, kde jsme si mohli vychutnat zaslouženou odměnu.

 

   

     

14.03.2023